4.11.59

ก่อนจะมาเป็น เวย์ Take Me Out Thailand S9